NAš TIM
Profile

Office

Savska cesta 32/13
10000 Zagreb
Croatia

Map and directionsUSLUGE

  • Banking͵ Finance & Capital Markets
  • Dispute Resolution
  • Energy & Natural Resources
  • Telecommunications


Edin Karakaš is very thorough and provides fast and reliable advice.

Legal 500, 2021

Edin   Karakaš

Edin Karakaš

Partner
+385 1 5555 663

Edin je partner i vodeći odvjetnik društva u području bankarstva, financija i tržišta kapitala.

Sa financijske strane, savjetovao je klijente prilikom velikih M&A transakcija i privatnih ulaganja, financiranja projekata, refinanciranja i tržišta kapitala. Edin redovito savjetuje međunarodne financijske institucije o svim aspektima njihovog poslovanja u Hrvatskoj, uključujući regulatorne savjete i podršku u ponudi složenih financijskih proizvoda hrvatskim klijentima (swapovi, derivati, cash pooling, i tome slično).

Također, Edin je specijaliziran za rješavanje domaćih i međunarodnih sporova te investicijsko pravo. Edin savjetuje klijente u sudskim sporovima te domaćim i međunarodnim arbitražama kao što su UNCITRAL, ICC, ICSID i PAC-CCE. Edin je aktivan sudac na dva međunarodna studentska moot court natjecanja.

Edin je član Hrvatske odvjetničke komore te govori engleski jezik.