Žurić i Partneri

Ukratko

Odvjetničko društvo Žurić i Partneri pruža široki krug odvjetničkih usluga iz područja prava koja su prvenstveno značajna za trgovačka društva i javnopravna tijela u Hrvatskoj.

Savjetujući i zastupajući strane i domaće klijente u njihovom pravnom poslovanju u Hrvatskoj s entuzijazmom i predanošću već više od dvadeset i pet godina, odvjetničko društvo Žurić i Partneri  jedno je od najvećih odvjetničkih društava u Hrvatskoj.

Jedinstven spoj stručnog iskustva, domaćeg i inozemnog obrazovanja i usavršavanja čini pravnike odvjetničkog društva Žurić i Partneri spremnima da rade na najsloženijim pravnim zadacima posvećeni pružanju vrhunske pravne usluge.

Žurić i Partneri

Aktualnosti

Photo by Andrea Piacquadio from Pexels

Status digitalnih nomada u Hrvatskoj

Stupanjem na snagu novog Zakona o strancima ("Narodne novine" br. 133/20.) prvog dana 2021. godine, Republika Hrvatska je uhvatila korak s globalnim trendom reguliranja statusa digitalnih nomada. Noma...

Our most precious asset is our team

Imate pitanja?

Kontaktirajte nas