NAš TIM
Profile

Office

Savska cesta 32/13
10000 Zagreb
Croatia

Map and directionsUSLUGE

  • Banking͵ Finance & Capital Markets
  • Dispute Resolution
  • Financial Institutions
  • M&A͵ Corporate and Private Equity


Mihovil Granić is an exceptional lawyer with significant dispute resolution knowledge.

Legal 500, 2021

Mihovil  Granić

Mihovil Granić

Partner
+385 1 5555 661

Mihovil Granić je ključni partner u području bankarstva i financija koji savjetuje velike međunarodne i domaće banke te financijske institucije o pitanjima poput sindiciranih kredita, financiranja akvizicija i projektnog financiranja.

Bio je na čelu hrvatskog pravnog tima koji je radio na  najvećem restrukturiranju javnog duga ikada u Hrvatskoj – optimizaciji duga hrvatskog sektora autocesta i cesta, uključujući prekogranično restrukturiranje kreditnog portfelja u vrijednosti od 5,3 milijarde eura uz izdavanje državnih obveznica u vrijednosti 1,275 milijardi eura.

Također, Mihovil je aktivan u području parničnog prava gdje je uključen u nekoliko high-profile sporova. Osim toga, vodi veliki portfelj parničnih postupaka za jednu od najvećih banaka u Hrvatskoj.

Mihovil je član Hrvatske odvjetničke komore te govori engleski jezik.