Pravna područja

 • Preuzimanja i spajanja (M&A)
 • Zajednička ulaganja (Joint venture)
 • Privatizacija
 • Preuzimanja dioničkih društava
 • Restrukturiranje
 • Likvidacija
 • Opće bankarsko pravo – međunarodni zajmovi, garancije i bankarski proizvodi
 • Osiguranje tražbina
 • Financiranje imovine (asset finance)
 • Strukturirano financiranje (structured finance)
 • Ponuda i trgovanje vrijednosnim papirima
 • Prospekti izdanja
 • Investicijski fondovi
 • Licenciranje
 • Izvedenice
 • Kupnja i prodaja nekretnina
 • Razvojni projekti vezani uz nekretnine
 • Gradnja
 • Prostorno uređenje
 • Zakup
 • Trgovina
 • Ugovori za proizvode i usluge
 • Ugovori o distribuciji
 • Dozvole
 • Parnični postupci
 • Međunarodna i domaća arbitraža
 • Ovrha tražbina
 • Priznanje i ovrha stranih presuda i arbitražnih pravorijeka
 • Prijave namjere koncentracije
 • Zabranjeni sporazumi
 • Postupci iz područja tržišnog natjecanja
 • Skupna izuzeća
 • Upravni postupci
 • Postupci izdavanja dozvola
 • Sprečavanje pranja novca
 • Sukladnost
 • Kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovori
 • Sindikati i udruge poslodavaca
 • Zbrinjavanje viška radnika
 • Privremeno zapošljavanje
 • Interni radno pravni propisi
 • Radni sporovi
 • Naplata tražbina
 • Stečajni postupak
 • Namirenje vjerovnika
 • Preustroj u stečaju
 • Postupak predstečajne nagodbe
 • Patenti, žigovi, branding
 • Registracije i produljenja
 • Licenciranje software-a
 • IT transakcije i ugovori
 • Zaštita podataka
 • Projektno financiranje
 • Projekti razvoja infrastrukture
 • Građansko pravo
 • Trgovačko pravo i pravo društava