Odvjetničko društvo Žurić i Partneri osnovano je 1995. godine (kao zajednički odvjetnički ured) s namjerom pokretanja odvjetničke prakse međunarodnog profila koja će u Hrvatskoj pružati pravnu podršku u skladu s najvišim standardima odvjetničke struke inozemnim i domaćim klijentima.

Zalažemo se za vrijednosti koje smatramo neophodnima za suvremenu odvjetničku praksu. Stručnost, etičnost, predanost rješenjima, razumijevanje poslovnih okolnosti klijenata te pouzdanost i efikasnost temeljna su načela našeg djelovanja u odvjetničkom pozivu.

Društvo je steklo značajnu reputaciju u području trgovačkog i korporativnog prava pa najveći dio klijenata čine domaće i strane kompanije, banke, financijske institucije i javnpravna tijela. Naše odvjetničko društvo i neki od odvjetnika partnera u mnogim su referentnim vodičima i katalozima pružatelja pravnih usluga već godinama uvršteni među vodeća hrvatska odvjetnička društva i odvjetnike.

Dugogodišnje iskustvo na brojnim praktičnim pravnim pitanjima i predmetima iz svih područja prava omogućuje nam da se s jednakom pažnjom posvetimo kako najsloženijim transakcijama tako i redovitim poslovima pravne podrške klijenata. Svi naši zaposlenici odlično vladaju engleskim jezikom i svakodnevno ga koriste, a komunikacija se redovito odvija i na drugim jezicima, primjerice njemačkom, talijanskom i francuskom.

Žurić i Partneri redovito surađuje s nekima od najvećih međunarodnih odvjetničkih tvrtki, a svjesni potrebe klijenata za regionalnom prisutnošću, razvili smo učinkovitu mrežu kontakata s odvjetničkim uredima u zemljama regije.

Žurić i Partneri je ekskluzivni hrvatski član Energy Law Group (ELG) – europske asocijacije odvjetnika koji se bave područjem energije i prirodnih resursa, u koju asocijaciju se pristupa isključivo na poziv, kao i South East Legal Alliance (SELA) – regionalne mreže nezavisnih odvjetničkih društava koje posluju širom jugoistočne Europe.

Tvrtka:
Žurić i Partneri, odvjetničko društvo d.o.o.

Sjedište:
Savska cesta 32, 10000 Zagreb, Croatia

Uprava:
Miroslav Plašćar – predsjednik

Duško Žurić – član

Sudski registar, broj upisa, temeljni kapital:
Trgovački sud u Zagrebu
MBS 080005384
360.000,00 kn uplaćen u cijelosti

OIB: 03894745705

MB: 1121413

Račun (HRK): Erste & Steiermärkische Bank d.d.

IBAN: HR5524020061100055862