Mia Šurina

Mia Šurina

PODRUČJE RADA

  JEZICI

  • Engleski
  • Njemački
  • Hrvatski

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  • Žurić i Partneri, 2020 –

  OBRAZOVANJE, KVALIFIKACIJE I USAVRŠAVANJE

  • Pravni fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, 2020
  • Član Pravne klinike Pravnog fakulteta u Zagrebu, 2015/2016
  • Udruga za podršku žrtvama i svjedocima kaznenih djela i prekršaja, 2014/2015