Marija Vuchetich, LL.M.

 • Trgovačko pravo i pravo društava
 • Parnični postupak
 • Energetika
 • Radno pravo
 • Nekretnine

Marija Vuchetich, LL.M.

Marija je diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu sa Summa cum Laude te je tijekom studija primila Dekanovu nagradu. U odvjetničkom društvu Žurić i Partneri, Marija radi na raznim područjima trgovačkog prava i prava društava, bankarskog prava te zračnog prava. Sudjeluje u due diligence postupcima, sastavljanju pravnih mišljenja, na projektima financiranja te projektima iz područja zračnog prava. Marija također savjetuje stranke u svakodnevnim korporativnim pitanjima i zastupa ih u parničnim postupcima. Marija savjetuje stranke na njemačkom jeziku. U akademskoj godini 2016./2017. Marija je pohađala LL.M. program na Institutu za pravo i financije na Goethe sveučilištu, Frankfurt am Main.

PODRUČJE RADA

 • Trgovačko pravo i pravo društava
 • Parnični postupak
 • Energetika
 • Radno pravo
 • Nekretnine

JEZICI

 • Engleski
 • Njemački
 • Hrvatski

PROFESIONALNO ISKUSTVO

 • Hengeler Mueller, Frankfurt am Main, Secondment, 2017
 • Žurić i Partneri, 2012. –

OBRAZOVANJE, KVALIFIKACIJE I USAVRŠAVANJE

 • LL.M. Finance, Institut za pravo i financije, Goethe Sveučilište, Frankfurt am Main, 2017
 • Upisana u imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, 2015.
 • Pravosudni ispit, 2014.
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, summa cum laude, 2012.