Kristina Marinov

Kristina Marinov

PODRUČJE RADA

  JEZICI

  • Engleski
  • Ruski
  • Hrvatski

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  • Žurić i Partneri, 2019 –

  OBRAZOVANJE, KVALIFIKACIJE I USAVRŠAVANJE

  • Pravosudni ispit, 2020
  • Fakultet političkih znanosti Sveučilišta u Zagrebu, Master of European Studies, 2020
  • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2019
  • Član projekta Meritokrat za financijsko i pravno opismenjivanje građana, 2018