Eva Horak

Eva Horak

PODRUČJE RADA

  JEZICI

  • Engleski
  • Francuski
  • Njemački
  • Hrvatski

  PROFESIONALNO ISKUSTVO

  • Žurić i Partneri, 2021 –

  OBRAZOVANJE, KVALIFIKACIJE I USAVRŠAVANJE

  • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2020
  • Sveučilište u Lisabonu, 2019/2020