Edin Karakaš, LL.M.

 • Arbitraža
 • Parnični postupak
 • Bankarsko pravo
 • Financiranje
 • Telekomunikacije
 • Energetika

Edin Karakaš, LL.M.

Edin Karakaš je diplomirao magna cum laude na Sveučilištu u Zagrebu te je dobitnik posebne Rektorove nagrade. Tijekom studija sudjelovao je na Willem C. Vis Arbitration Moot natjecanju osvojivši nagradu Werner Melis za najbolji podnesak.

Edin se pridružio odvjetničkom društvu Žurić i Partneri u rujnu 2003. godine. U rujnu 2006. godine Edin započinje raditi u Essex Court Chambers u Londonu te istovremeno pohađa poslijediplomski studij na King’s College u Londonu kojeg je završio s titulom LL.M. Ponovno se pridružuje odvjetničkom društvu Žurić i Partneri 2008. godine i od tada zastupa stranke u arbitražnim i ostalim postupcima rješavanja sporova. Uz to je radio na nekoliko velikih prekograničnih transakcija financiranja kao i na predmetima iz područja trgovačkog prava. Sudjeluje u projektima iz energetike te savjetuje stranke iz područja prava telekomunikacija. Edin je aktivan kao sudac na dva međunarodna studentska moot court natjecanja.

PODRUČJE RADA

 • Arbitraža
 • Parnični postupak
 • Bankarsko pravo
 • Financiranje
 • Telekomunikacije
 • Energetika

JEZICI

 • Engleski
 • Hrvatski

PROFESIONALNO ISKUSTVO

 • Žurić i Partneri, 2008. -
 • Essex Court Chambers, London, 2006. – 2007.
 • Žurić i Partneri, 2003. – 2006.

OBRAZOVANJE, KVALIFIKACIJE I USAVRŠAVANJE

 • LL.M., King’s College London, 2007.
 • Upisan u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore, 2007.
 • Pravosudni ispit, 2006.
 • LL.M., Central European University, 2003.
 • Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2001.