NAš TIM
Profile

Office

Savska cesta 32/13
10000 Zagreb
Croatia

Map and directionsUSLUGE

  • Automotive & Industrials
  • Competition & State Aid
  • M&A͵ Corporate and Private Equity
  • Real Estate & Construction


Dual Italian and Croatian-qualified partner Daniela Mayer has a strong reputation advising corporates on international commercial contracts, including on cross-border agency, distribution, supply and work contracts agreements, as well as R&D and IP licensing arrangements.

Legal 500, 2021

Daniela Mayer

Daniela Mayer

Counsel
+385 1 5555 664

Daniela Mayer je Counsel u društvu, voditelj odjela trgovačkog prava i prava društava te talijanskog odjela. Daniela je i talijanska i hrvatska odvjetnica te redovito savjetuje talijanska i druga međunarodna, ali i domaća trgovačka društva, u prekograničnim predmetima na području trgovačkog prava, prava društava i M&A transakcija.

Daniela je osobito specijalizirana za međunarodne trgovačke ugovore, uključujući ugovore o trgovinskom zastupanju i distribuciji, kupoprodaji robe i pružanju usluga, ugovore o izvođenju radova, licenciranju, joint venture, konzorciju te ostale ugovore o trgovinskoj suradnji.

U sinergiji s radom na ugovorima, Daniela redovito savjetuje klijente o tržišnim aspektima transakcija poput prijave namjere koncentracije, vertikalnih i horizontalnih ograničenja, itd.

Poznata je po svojoj stručnosti u savjetovanju klijenata iz proizvodne i tehnološke industrije.

Daniela je član Hrvatske odvjetničke komore i Odvjetničke komore u Padovi.

Član je i stručnjak za Hrvatsku Međunarodnog instituta za distribuciju (International Distribution Institute - IDI).

Daniela govori hrvatski, talijanski i engleski jezik.