Status digitalnih nomada u Hrvatskoj


Stupanjem na snagu novog Zakona o strancima (“Narodne novine” br. 133/20.) prvog dana 2021. godine, Republika Hrvatska je uhvatila korak s globalnim trendom reguliranja statusa digitalnih nomada. Nomadi modernog, digitalnog doba su osobe koje koriste informacijsku i komunikacijsku tehnologiju za rad koji mogu obavljati bilo gdje na svijetu, što im pruža luksuz slobodno odabrati svoje boravište.  Novi Zakon o strancima definira digitalne nomade kao državljane treće zemlje (države koja nije država članica EGP-a niti Švicarska Konfederacija) koji su zaposleni ili obavljaju poslove putem komunikacijske tehnologije za društvo ili vlastito društvo koja nije registrirano u Republici Hrvatskoj i ne obavlja poslove ili pruža usluge poslodavcima na području Republike Hrvatske. Stupanjem na snagu novog Zakona o strancima, digitalnim nomadima moći će biti odobren privremeni boravak koji omogućava život i rad u Hrvatskoj do godine dana. Nakon isteka godine dana, digitalni nomadi moći će ponovno podnijeti zahtjev za reguliranje privremenog boravka nakon isteka roka od šest mjeseci od isteka važenja privremenog boravka. Primarna ideja reguliranja statusa digitalnih nomada je privlačenje što većeg broja situiranih osoba koji će posredno, svojom potrošnjom, doprinijeti i proračunu Republike Hrvatske te prihodima lokalnih poduzetnika.

Kako bi se status digitalnih nomada regulirao i s porezne strane, bile su potrebne i izmjene poreznih propisa. Konkretno, izmjenama Zakona o porezu na dohodak (“Narodne novine” br. 115/16., 106/18., 121/19., 32/20., 138/20.), koje stupaju na snagu 1.1.2021., na primitke fizičkih osoba ostvarene po osnovi obavljanja nesamostalnog rada ili djelatnosti za poslodavca koji nije registriran u Republici Hrvatskoj temeljem stečenog statusa digitalnog nomada neće se plaćati porez na dohodak.

Nedavnim osnivanjem udruge Digital Nomads Association Croatia, Republika Hrvatska je učvrstila svoju poziciju kao jedan od predvodnika procesa privlačenja i akomodacije digitalnih nomada u administrativnom, profesionalnom i društvenom smislu. Sigurni smo kako će brojni digitalni nomadi prepoznati i iskoristiti benefite života u Republici Hrvatsko kao jednoj od najatraktivnijih turističkih destinacija Europe.