Žurić i Partneri na Proljetnoj konferenciji Sekcije za međunarodno pravo Američke odvjetničke komore u Washingtonu


Od 28. travnja do 2. svibnja 2015.g. partner našeg odvjetničkog društva Miroslav Plašćar prisustvovao je Proljetnoj konferenciji Sekcije za međunarodno pravo Američke odvjetničke komore u Washingtonu. Ovaj susret je okupio veliki broj pravnika i odvjetnika iz čitavog svijeta te se smatra jednim od najvećih i najznačajnijih konferencija za odvjetnike koji obavljaju međunarodnu praksu.

Uz gotovo stotinu posebnih programskih sadržaja te više od sedamdeset specijaliziranih panela o brojnim pravnim temama koje su značajne za međunarodne pravnike i njihove klijente, ova konferencija predstavlja neusporedivu priliku za razmjenu znanja i informacija o aktualnim pravnim pitanjima i trendovima na globalnoj razini. Partner našeg odvjetničkog društva Miroslav Plašćar je također sudjelovao u konferencijskim aktivnostima nekoliko komisija specijaliziranih za pravna područja koja su posebno značajna za klijente našeg odvjetničkog društva Žurić i Partneri.

Maja Komljenović se pridružila odvjetničkom timu Žurić i Partneri


Zadovoljstvo nam je priopćiti da je kolegica Maja Komljenović dana 22. travnja 2015. godine upisana u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore čime se pridružila odvjetničkom timu Žurić i Partneri.

Maja se pretežno bavi radnim pravom, stečajnim i predstečajnim postupcima kao i bankarskim pravom, a  zastupanje stranaka u građanskim i trgovačkim parničnim postupcima također predstavlja bitan dio njezinog rada.

Želimo Maji puno uspjeha u nastavku njezine odvjetničke karijere u Žurić i Partnerima!

Žurić i Partneri doprinijeli studiji Europskog parlamenta “Pravni instrumenti i arbitražna praksa u EU”


U veljači 2015. godine Europski parlament objavio je studiju “Pravni instrumenti i arbitražna praksa u EU”.

Studija sadrži analizu arbitražne prakse i zakonodavstva u svakoj državi članici Europske unije i Švicarskoj, kao i analizu o uključenosti država članica i Europske unije na području arbitraže.

Studiju je naručio Odbor za pravna pitanja Europskog parlamenta Resornom odjelu C: „Prava građana i ustavna pitanja“, istraživačkoj jedinici Europskog parlamenta.

Edin Karakaš, odvjetnik u odvjetničkom društvu Žurić i Partneri, bio je pozvan i imenovan za izvjestitelja Hrvatske od strane Resornog odjela C.

Puni tekst studije nalazi se u prilogu ove vijesti.

Legal Instruments and Practice of Arbitration in the EU

Marko Andrijanić, Dino Simonoski Bukovski i Luka Vukelić se pridružili odvjetničkom timu Žurić i Partneri


Zadovoljstvo nam je priopćiti da su se Marko Andrijanić, Dino Simonoski Bukovski i Luka Vukelić pridružili odvjetničkom timu Žurić i Partneri.

Marko Andrijanić je diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Osijeku. Nakon završetka studija zaposlio se kao odvjetnički vježbenik u jednom odvjetničkom uredu u Osijeku. Od siječnja 2012. godine do rujna 2014. godine radio je na Općinskom sudu u Osijeku kao sudski vježbenik, a nakon položenog pravosudnog ispita, kao sudski savjetnik.

Marko se pridružio odvjetničkom društvu Žurić i Partneri u rujnu 2014. godine te od tada radi na predmetima iz područja građanskog prava i to stvarnog i obveznog, ovršnog i parničnog prava, te je posebno angažiran na projektima u kojima pruža podršku u području zemljišnoknjižnog prava te sastavljanja ugovora.

Marko je polaznik poslijediplomskog doktorskog studija iz građanskog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu.

Dino Simonoski Bukovski je diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom studija boravio je na razmjeni na Sveučilištu u Gentu gdje se specijalizirao u području europskog prava.

Otkako se pridružio Žurić i Partneri 2011. godine, Dino uglavnom radi na raznim područjima trgovačkog prava i prava društava, energetike te na pitanjima tržišta kapitala. Osim toga, sudjelovao je u mnogim postupcima dubinskog snimanja društava (due diligence), projektima financiranja te projektima vezanim za nekretnine. Njegov rad također uključuje dnevno savjetovanje i zastupanje domaćih i stranih stranaka u parničnim i drugim postupcima, a sudjeluje i u postupcima javne nabave.

Dana 19. studenog 2014. godine Dino je upisan u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore čime se pridružio odvjetničkom timu Žurić i Partneri.

Luka Vukelić je diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu.

Otkako se pridružio Žurić i Partneri 2011. godine, Luka se većinom bavi trgovačkim pravom i pravom društava te radnim pravom, a zastupanje stranaka u građanskim i trgovačkim parničnim postupcima također predstavlja bitan dio njegovog rada. Uz svakodnevno pružanje pravnih savjeta iz raznih područja prava pretežito inozemnim strankama, Luka sudjeluje u većim projektima i transakcijama.

Dana 10. prosinca 2014. godine Luka je upisan u Imenik odvjetnika Hrvatske odvjetničke komore čime se pridružio odvjetničkom timu Žurić i Partneri.

1 6 7 8