• Kontakt

    Žurić i Partneri

    Ivana Lučića 2a
    10000 Zagreb
    Croatia

    Tel: (+385 1) 5555 630
    Fax: (+385 1) 4856 703
    info@zuric-i-partneri.hr

  • Stranke

    Naše stranke su najvećim dijelom pravne osobe, a njihove djelatnosti obuhvaćaju gotovo sve grane gospodarstva – od trgovine, bankarstva i financijskih usluga, proizvodnje, energetike, telekomunikacija, farmacije i informacijske tehnologije pa sve do građevinarstva, zrakoplovstva, turizma i automobilske industrije.

    Brojne velike hrvatske kompanije i banke, kao i znatan broj onih srednjih i manjih, povjerili su nam poslove pravnog savjetovanja i zastupanja kao i redovne poslove pravne podrške.

    Iako domaće stranke predstavljaju značajan dio baze naših stranaka, društvo je izgradilo odličnu reputaciju posebno među svojim stranim i međunarodnim klijentima. Tijekom godina pružali smo odvjetničke usluge nekima od najvećih globalnih korporacija i njihovim društvima u Hrvatskoj. Ponosni smo što s nekima od njih suradnja i partnerstvo traju već više od desetljeća.

    Pored stranaka iz korporativnog sektora, redovno pružamo pravnu pomoć javnim tijelima te stranim veleposlanstvima u Hrvatskoj kao i neprofitnim organizacijama.

  • Aktualnosti
  • Područja prakse

    Pravna područja


    Pravo društava

    • Preuzimanja i spajanja (M&A)
    • Zajednička ulaganja (Joint venture)
    • Privatizacija
    • Preuzimanja dioničkih društava
    • Restrukturiranje
    • Likvidacija

    Bankarstvo i financiranje

    • Opće bankarsko pravo – međunarodni zajmovi, garancije i bankarski proizvodi
    • Osiguranje tražbina
    • Financiranje imovine (asset finance)
    • Strukturirano financiranje (structured finance)

    Tržišta kapitala

    • Ponuda i trgovanje vrijednosnim papirima
    • Prospekti izdanja
    • Investicijski fondovi
    • Licenciranje
    • Izvedenice

    Nekretnine

    • Kupnja i prodaja nekretnina
    • Razvojni projekti vezani uz nekretnine
    • Gradnja
    • Prostorno uređenje
    • Zakup

    Trgovačko pravo

    • Trgovina
    • Ugovori za proizvode i usluge
    • Ugovori o distribuciji
    • Dozvole

    Rješavanje sporova

    • Parnični postupci
    • Međunarodna i domaća arbitraža
    • Ovrha tražbina
    • Priznanje i ovrha stranih presuda i arbitražnih pravorijeka

    Tržišno natjecanje

    • Prijave namjere koncentracije
    • Zabranjeni sporazumi
    • Postupci iz područja tržišnog natjecanja
    • Skupna izuzeća

    Upravno pravo

    • Upravni postupci
    • Postupci izdavanja dozvola
    • Sprečavanje pranja novca
    • Sukladnost

    Radno pravo

    • Kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovori
    • Sindikati i udruge poslodavaca
    • Zbrinjavanje viška radnika
    • Privremeno zapošljavanje
    • Interni radno pravni propisi
    • Radni sporovi

    Stečaj i predstečajne nagodbe

    • Naplata tražbina
    • Stečajni postupak
    • Namirenje vjerovnika
    • Preustroj u stečaju
    • Postupak predstečajne nagodbe 

    Intelektualno vlasništvo i informacijska tehnologija

    • Patenti, žigovi, branding
    • Registracije i produljenja
    • Licenciranje software-a
    • IT transakcije i ugovori
    • Zaštita podataka

    Javna nabava

    Projekti – kombinirana područja prakse

    • Projektno financiranje
    • Projekti razvoja infrastrukture

    Talijansko pravo

    • Građansko pravo
    • Trgovačko pravo i pravo društava

    Područja gospodarstva


    • Bankarstvo
    • Domaća i međunarodna trgovina
    • Energetika i prirodni resursi
    • Financijske institucije
    • Proizvodna industrija
    • Nafta i petrokemija
    • Graditeljstvo
    • Osiguranje
    • Infrastruktura
    • Usluge
    • Telekomunikacije i informacijska tehnologija
    • Zaštita okoliša
    • Automobilska industrija
    • Maloprodaja
    • Hotelijerstvo i ugostiteljstvo
    • Fondovi rizičnog kapitala (Private equity)
    • Poljoprivreda i prehrambena industrija
    • Proizvodi široke potrošnje
    • Farmacija, medicina i zdravstvo
    • Mediji
  • Ljudi
      Naš tim pravnika okupljen je kao rezultat dugotrajne i pažljive selekcije kadrova. Aktivno nastojimo zainteresirati za odvjetnički poziv najbolje studente prava, a svake godine dodjeljujemo jednu cjelogodišnju stipendiju nadarenom studentu prava u Hrvatskoj. Našim pravnicima nastojimo pružiti poticajne uvjete rada i profesionalnog razvoja te im omogućiti usavršavanje kako bi se formirali u kompetentne i motivirane odvjetnike spremne prihvatiti najveće izazove odvjetničke struke.
  • O nama

    Podaci:

    Tvrtka:
    Žurić i Partneri, odvjetničko društvo d.o.o.

    Sjedište:
    Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, Croatia

    Uprava: 
    Miroslav Plašćar - predsjednik, Duško Žurić - član

    Sudski registar, broj upisa, temeljni kapital:
    Trgovački sud u Zagrebu,
    MBS 080005384,
    360.000,00 kn uplaćen u cijelosti

    OIB: 03894745705 MB: 1121413

    Račun (HRK): Erste & Steiermärkische Bank d.d. 2402006-1100055862

    Odvjetničko društvo Žurić i Partneri osnovano je 1992. godine (kao zajednički odvjetnički ured) s namjerom pokretanja odvjetničke prakse međunarodnog profila koja će u Hrvatskoj pružati pravnu podršku u skladu s najvišim standardima odvjetničke struke kako inozemnim tako i domaćim klijentima.

    Zalažemo se za vrijednosti koje smatramo neophodnima za suvremenu odvjetničku praksu. Stručnost, etičnost, predanost rješenjima, razumijevanje poslovnih okolnosti klijenata te pouzdanost i efikasnost temeljna su načela našeg djelovanja u odvjetničkom pozivu.

    Društvo je steklo reputaciju posebno u području trgovačkog i komercijalnog prava pa najveći dio klijenata čine domaće i strane kompanije, banke, financijske institucije i javna tijela. Naše odvjetničko društvo i neki od odvjetnika partnera u mnogim su referentnim vodičima i katalozima pružatelja pravnih usluga već godinama uvršteni među vodeća hrvatska odvjetnička društva, odnosno odvjetnike. Žurić i Partneri je ekskluzivni hrvatski član Energy Law Group (ELG) -  europske asocijacije odvjetnika koji se bave područjem energije i prirodnih resursa, u koju asocijaciju se pristupa isključivo na poziv, kao i South East Legal Alliance (SELA) - regionalne mreže nezavisnih odvjetničkih društava koje posluju širom jugoistočne Europe.

    Dugogodišnje iskustvo na brojnim praktičnim pravnim pitanjima i predmetima iz svih područja prava omogućuje nam da se s jednakom pažnjom posvetimo kako najsloženijim transakcijama tako i redovitim poslovima pravne podrške klijenata. Svi naši zaposlenici odlično vladaju engleskim jezikom i svakodnevno ga koriste, a komunikacija se redovito odvija i na drugim jezicima, primjerice njemačkom, talijanskom, slovenskom i francuskom.

    Žurić i Partneri redovito surađuje s nekima od najvećih međunarodnih odvjetničkih tvrtki, a svjesni potrebe klijenata za regionalnom prisutnošću, razvili smo učinkovitu mrežu kontakata s odvjetničkim uredima u zemljama regije.
    Žurić i Partneri je ekskluzivni hrvatski član Energy Law Group (ELG) – europske asocijacije odvjetnika koji se bave područjem energije i prirodnih resursa, u koju asocijaciju se pristupa isključivo na poziv, kao i South East Legal Alliance (SELA) – regionalne mreže nezavisnih odvjetničkih društava koje posluju širom jugoistočne Europe.
  • Naslovna

    Ukratko

    Odvjetničko društvo Žurić i Partneri pruža široki krug odvjetničkih usluga iz područja prava koja su prvenstveno značajna za trgovačka društva i javna tijela u Hrvatskoj.

    Savjetujući i zastupajući strane i domaće klijente u njihovom pravnom poslovanju u Hrvatskoj s entuzijazmom i predanošću već više od dvadeset pet godina, pravnici odvjetničkog društva Žurić i Partneri stvorili su jedno od najvećih odvjetničkih društava u Hrvatskoj te razvili pravnu praksu koja teži najvišim standardima stručnosti i pouzdanosti u poslovnom pravu.

    Jedinstven spoj stručnog iskustva, domaćeg i inozemnog obrazovanja i usavršavanja čini pravnike odvjetničkog društva Žurić i Partneri spremnima da rade na najsloženijim pravnim zadacima i posvećenima pružanju vrhunske pravne usluge.

Žurić i partneri

Stranke

Naše stranke su najvećim dijelom pravne osobe, a njihove djelatnosti obuhvaćaju gotovo sve grane gospodarstva – od trgovine, bankarstva i financijskih usluga, proizvodnje, energetike, telekomunikacija, farmacije i informacijske tehnologije pa sve do građevinarstva, zrakoplovstva, turizma i automobilske industrije.

Brojne velike hrvatske kompanije i banke, kao i znatan broj onih srednjih i manjih, povjerili su nam poslove pravnog savjetovanja i zastupanja kao i redovne poslove pravne podrške.

Iako domaće stranke predstavljaju značajan dio baze naših stranaka, društvo je izgradilo odličnu reputaciju posebno među svojim stranim i međunarodnim klijentima. Tijekom godina pružali smo odvjetničke usluge nekima od najvećih globalnih korporacija i njihovim društvima u Hrvatskoj. Ponosni smo što s nekima od njih suradnja i partnerstvo traju već više od desetljeća.

Pored stranaka iz korporativnog sektora, redovno pružamo pravnu pomoć javnim tijelima te stranim veleposlanstvima u Hrvatskoj kao i neprofitnim organizacijama.