• Kontakt

  Žurić i Partneri

  Ivana Lučića 2a
  10000 Zagreb
  Croatia

  Tel: (+385 1) 5555 630
  Fax: (+385 1) 4856 703
  info@zuric-i-partneri.hr

 • Stranke

  Naše stranke su najvećim dijelom pravne osobe, a njihove djelatnosti obuhvaćaju gotovo sve grane gospodarstva – od trgovine, bankarstva i financijskih usluga, proizvodnje, energetike, telekomunikacija, farmacije i informacijske tehnologije pa sve do građevinarstva, zrakoplovstva, turizma i automobilske industrije.

  Brojne velike hrvatske kompanije i banke, kao i znatan broj onih srednjih i manjih, povjerili su nam poslove pravnog savjetovanja i zastupanja kao i redovne poslove pravne podrške.

  Iako domaće stranke predstavljaju značajan dio baze naših stranaka, društvo je izgradilo odličnu reputaciju posebno među svojim stranim i međunarodnim klijentima. Tijekom godina pružali smo odvjetničke usluge nekima od najvećih globalnih korporacija i njihovim društvima u Hrvatskoj. Ponosni smo što s nekima od njih suradnja i partnerstvo traju već više od desetljeća.

  Pored stranaka iz korporativnog sektora, redovno pružamo pravnu pomoć javnim tijelima te stranim veleposlanstvima u Hrvatskoj kao i neprofitnim organizacijama.

 • Aktualnosti
 • Područja prakse

  Pravna područja


  Pravo društava

  • Preuzimanja i spajanja (M&A)
  • Zajednička ulaganja (Joint venture)
  • Privatizacija
  • Preuzimanja dioničkih društava
  • Restrukturiranje
  • Likvidacija

  Bankarstvo i financiranje

  • Opće bankarsko pravo – međunarodni zajmovi, garancije i bankarski proizvodi
  • Osiguranje tražbina
  • Financiranje imovine (asset finance)
  • Strukturirano financiranje (structured finance)

  Tržišta kapitala

  • Ponuda i trgovanje vrijednosnim papirima
  • Prospekti izdanja
  • Investicijski fondovi
  • Licenciranje
  • Izvedenice

  Nekretnine

  • Kupnja i prodaja nekretnina
  • Razvojni projekti vezani uz nekretnine
  • Gradnja
  • Prostorno uređenje
  • Zakup

  Trgovačko pravo

  • Trgovina
  • Ugovori za proizvode i usluge
  • Ugovori o distribuciji
  • Dozvole

  Rješavanje sporova

  • Parnični postupci
  • Međunarodna i domaća arbitraža
  • Ovrha tražbina
  • Priznanje i ovrha stranih presuda i arbitražnih pravorijeka

  Tržišno natjecanje

  • Prijave namjere koncentracije
  • Zabranjeni sporazumi
  • Postupci iz područja tržišnog natjecanja
  • Skupna izuzeća

  Upravno pravo

  • Upravni postupci
  • Postupci izdavanja dozvola
  • Sprečavanje pranja novca
  • Sukladnost

  Radno pravo

  • Kolektivno pregovaranje i kolektivni ugovori
  • Sindikati i udruge poslodavaca
  • Zbrinjavanje viška radnika
  • Privremeno zapošljavanje
  • Interni radno pravni propisi
  • Radni sporovi

  Stečaj i predstečajne nagodbe

  • Naplata tražbina
  • Stečajni postupak
  • Namirenje vjerovnika
  • Preustroj u stečaju
  • Postupak predstečajne nagodbe 

  Intelektualno vlasništvo i informacijska tehnologija

  • Patenti, žigovi, branding
  • Registracije i produljenja
  • Licenciranje software-a
  • IT transakcije i ugovori
  • Zaštita podataka

  Javna nabava

  Projekti – kombinirana područja prakse

  • Projektno financiranje
  • Projekti razvoja infrastrukture

  Talijansko pravo

  • Građansko pravo
  • Trgovačko pravo i pravo društava

  Područja gospodarstva


  • Bankarstvo
  • Domaća i međunarodna trgovina
  • Energetika i prirodni resursi
  • Financijske institucije
  • Proizvodna industrija
  • Nafta i petrokemija
  • Graditeljstvo
  • Osiguranje
  • Infrastruktura
  • Usluge
  • Telekomunikacije i informacijska tehnologija
  • Zaštita okoliša
  • Automobilska industrija
  • Maloprodaja
  • Hotelijerstvo i ugostiteljstvo
  • Fondovi rizičnog kapitala (Private equity)
  • Poljoprivreda i prehrambena industrija
  • Proizvodi široke potrošnje
  • Farmacija, medicina i zdravstvo
  • Mediji
 • Ljudi
    Naš tim pravnika okupljen je kao rezultat dugotrajne i pažljive selekcije kadrova. Aktivno nastojimo zainteresirati za odvjetnički poziv najbolje studente prava, a svake godine dodjeljujemo jednu cjelogodišnju stipendiju nadarenom studentu prava u Hrvatskoj. Našim pravnicima nastojimo pružiti poticajne uvjete rada i profesionalnog razvoja te im omogućiti usavršavanje kako bi se formirali u kompetentne i motivirane odvjetnike spremne prihvatiti najveće izazove odvjetničke struke.
 • O nama

  Podaci:

  Tvrtka:
  Žurić i Partneri, odvjetničko društvo d.o.o.

  Sjedište:
  Ivana Lučića 2a, 10000 Zagreb, Croatia

  Uprava: 
  Miroslav Plašćar - predsjednik, Duško Žurić - član

  Sudski registar, broj upisa, temeljni kapital:
  Trgovački sud u Zagrebu,
  MBS 080005384,
  360.000,00 kn uplaćen u cijelosti

  OIB: 03894745705 MB: 1121413

  Račun (HRK): Erste & Steiermärkische Bank d.d. 2402006-1100055862

  Odvjetničko društvo Žurić i Partneri osnovano je 1992. godine (kao zajednički odvjetnički ured) s namjerom pokretanja odvjetničke prakse međunarodnog profila koja će u Hrvatskoj pružati pravnu podršku u skladu s najvišim standardima odvjetničke struke kako inozemnim tako i domaćim klijentima.

  Zalažemo se za vrijednosti koje smatramo neophodnima za suvremenu odvjetničku praksu. Stručnost, etičnost, predanost rješenjima, razumijevanje poslovnih okolnosti klijenata te pouzdanost i efikasnost temeljna su načela našeg djelovanja u odvjetničkom pozivu.

  Društvo je steklo reputaciju posebno u području trgovačkog i komercijalnog prava pa najveći dio klijenata čine domaće i strane kompanije, banke, financijske institucije i javna tijela. Naše odvjetničko društvo i neki od odvjetnika partnera u mnogim su referentnim vodičima i katalozima pružatelja pravnih usluga već godinama uvršteni među vodeća hrvatska odvjetnička društva, odnosno odvjetnike. Žurić i Partneri je ekskluzivni hrvatski član Energy Law Group (ELG) -  europske asocijacije odvjetnika koji se bave područjem energije i prirodnih resursa, u koju asocijaciju se pristupa isključivo na poziv, kao i South East Legal Alliance (SELA) - regionalne mreže nezavisnih odvjetničkih društava koje posluju širom jugoistočne Europe.

  Dugogodišnje iskustvo na brojnim praktičnim pravnim pitanjima i predmetima iz svih područja prava omogućuje nam da se s jednakom pažnjom posvetimo kako najsloženijim transakcijama tako i redovitim poslovima pravne podrške klijenata. Svi naši zaposlenici odlično vladaju engleskim jezikom i svakodnevno ga koriste, a komunikacija se redovito odvija i na drugim jezicima, primjerice njemačkom, talijanskom, slovenskom i francuskom.

  Žurić i Partneri redovito surađuje s nekima od najvećih međunarodnih odvjetničkih tvrtki, a svjesni potrebe klijenata za regionalnom prisutnošću, razvili smo učinkovitu mrežu kontakata s odvjetničkim uredima u zemljama regije.
  Žurić i Partneri je ekskluzivni hrvatski član Energy Law Group (ELG) – europske asocijacije odvjetnika koji se bave područjem energije i prirodnih resursa, u koju asocijaciju se pristupa isključivo na poziv, kao i South East Legal Alliance (SELA) – regionalne mreže nezavisnih odvjetničkih društava koje posluju širom jugoistočne Europe.
 • Naslovna

  Ukratko

  Odvjetničko društvo Žurić i Partneri pruža široki krug odvjetničkih usluga iz područja prava koja su prvenstveno značajna za trgovačka društva i javna tijela u Hrvatskoj.

  Savjetujući i zastupajući strane i domaće klijente u njihovom pravnom poslovanju u Hrvatskoj s entuzijazmom i predanošću već više od dvadeset pet godina, pravnici odvjetničkog društva Žurić i Partneri stvorili su jedno od najvećih odvjetničkih društava u Hrvatskoj te razvili pravnu praksu koja teži najvišim standardima stručnosti i pouzdanosti u poslovnom pravu.

  Jedinstven spoj stručnog iskustva, domaćeg i inozemnog obrazovanja i usavršavanja čini pravnike odvjetničkog društva Žurić i Partneri spremnima da rade na najsloženijim pravnim zadacima i posvećenima pružanju vrhunske pravne usluge.

Na snagu stupile značajne izmjene Ovršnog zakona

Objavljeno: 4.9.2017

Dana 3. kolovoza 2017. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 73/2017). Ovo su prve značajnije izmjene i dopune Ovršnog zakona nakon onih iz 2014., a unijele su važne novine koje su prvenstveno usmjerene na zaštitu ovršenika.

Najvažnije izmjene zakona odnose se na ovrhu na nekretninama. Tako, primjerice, glavnica mora biti veća od 20.000 kuna da bi se ovrha smjela provoditi na nekretnini, a sud može odbiti prijedlog za ovrhu na nekretnini kada glavnica prelazi taj iznos ako ocijeni kako bi provedbom ovrhe bila narušena pravična ravnoteža između interesa ovršenika i ovrhovoditelja.

Nadalje, ovršenik koji se mora iseliti iz nekretnine u kojoj stanuje jer je prodana u ovrsi, a nužna je za zadovoljenje osnovnih stambenih potreba njega ili osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati, ima pravo na stambeno zbrinjavanje u trajanju od 18 mjeseci isplatom novčane naknade za troškove smještaja.

Osim toga, povišen je zaštićeni iznos nad kojim se ovrha ne smije provoditi na plaći ili mirovini ovršenika. Konkretno, iznos koji je izuzet od ovrhe povišen je s dvije trećine na tri četvrtine plaće ovršenika, ali ne više od dvije trećine prosječne neto plaće u Hrvatskoj.

Važno je napomenuti i da ovim izmjenama zakona osigurava primjena Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila i ubrzala prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima

Dana 3. kolovoza 2017. na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona (Narodne novine broj 73/2017). Ovo su prve značajnije izmjene i dopune Ovršnog zakona nakon onih iz 2014., a unijele su važne novine koje su prvenstveno usmjerene na zaštitu ovršenika.

Najvažnije izmjene zakona odnose se na ovrhu na nekretninama. Tako, primjerice, glavnica mora biti veća od 20.000 kuna da bi se ovrha smjela provoditi na nekretnini, a sud može odbiti prijedlog za ovrhu na nekretnini kada glavnica prelazi taj iznos ako ocijeni kako bi provedbom ovrhe bila narušena pravična ravnoteža između interesa ovršenika i ovrhovoditelja.

Nadalje, ovršenik koji se mora iseliti iz nekretnine u kojoj stanuje jer je prodana u ovrsi, a nužna je za zadovoljenje osnovnih stambenih potreba njega ili osoba koje je po zakonu dužan uzdržavati, ima pravo na stambeno zbrinjavanje u trajanju od 18 mjeseci isplatom novčane naknade za troškove smještaja.

Osim toga, povišen je zaštićeni iznos nad kojim se ovrha ne smije provoditi na plaći ili mirovini ovršenika. Konkretno, iznos koji je izuzet od ovrhe povišen je s dvije trećine na tri četvrtine plaće ovršenika, ali ne više od dvije trećine prosječne neto plaće u Hrvatskoj.

Važno je napomenuti i da ovim izmjenama zakona osigurava primjena Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća od 15. svibnja 2014. o uspostavi postupka za europski nalog za blokadu računa kako bi se pojednostavila i ubrzala prekogranična naplata duga u građanskim i trgovačkim stvarima